Hồ sơ nhập học cơ sở 2

Hồ sơ nhập học
Tại Trung tâm HTGDHN Khai Trí Củ Chi

Trường bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 05/12/2014 tại địa chỉ:
1/    Cơ sở 1: Số 214/25F – 214/27H Điện Biên Phủ P17 Bình Thạnh
       Điện thoại: 08.3518 0184 - 08.3518 0253
2/    Cơ sở 2: Số 129 đường 511 xã Nhuận Đức Huyện Củ Chi.
       Điện thoại: 08.6277.2152
Những thủ tục cần thiết khi đưa trẻ đến học tập như sau:
Bán trú:
1/ Một đơn xin nhập học. Tải file mẫu tại đây 
2/ Một bản sao khai sinh hợp lệ
3/ Một bản photo hộ khẩu thương trú (Có chứng thực sao y)
4/ Bản chứng nhận sức khỏe tâm lý của các bệnh viện nhi, hay xác nhận khuyết tật tại địa phương.
5/ Một tấm hình cá nhân của bé.
6/ Bảng câu hỏi lượng giá học sinh dành cho phụ huynh . Tải file mẫu tại đây
Nội trú:
Gồm các mẫu của học sinh bán trú và bổ sung các mẫu sau đây:
1/ Đáp ứng đủ tiêu chuẩn nhập học của trung tâm. Tải file mẫu tại đây
2/ Giấy cam kết. Tải file mẫu tại đây
3/ Hồ sơ học bạ nếu đã học hòa nhập tại các trường phổ thông hòa nhập.